Nieuwe vormsel voorbereiding van start op 13 februari

Zoals al is vermeld in het parochieblad TitusBreed, willen we de vormselvoorbereiding het komende jaar op een nieuwe manier uitvoeren. Graag zouden we het hele gezin erbij willen betrekken. We vinden het belangrijk om elkaar beter te leren kennen en om de zondagse viering een onderdeel te laten zijn van de vorming. Daarom zullen de vormselvoorbereidingsbijeenkomsten beginnen met een eucharistieviering op zondag die speciaal op jongeren en nieuwkomers is afgestemd, een zogenaamde “Open Deur Mis”. Geleidelijk aan zullen de vormelingen daarin een actieve rol krijgen.
Voor de jongere kinderen (van groep 3 t/m 8 van de basisschool) is er tijdens de viering een kinderwoorddienst.
 


Na de viering krijgen de vormelingen een groepsgewijze voorbereiding op thema’s die speciaal met het vormsel te maken hebben. Ondertussen is er voor de ouders en de andere gezinsleden een ander programma.
 
De zondagen waarop dit plaatsvindt zijn: 13 februari, 20 maart, 8 mei, 5 juni en 26 juni . De zondagen in de maanden daaropvolgend worden later nog bekend gemaakt.
Let op: In een oudere TitusBreed staat dat het vormseltraject begint met een Open Deur Mis op 16 januari, maar omdat de coronamaatregelen het houden van grotere bijeenkomsten beperkten hebben we deze bijeenkomst laten vervallen. We gaan nu op 13 februari van start.
 
Daarnaast worden de vormelingen verwacht tijdens de belangrijkste vieringen van het jaar, namelijk die van de Goede Week. Gevraagd zal worden om daarin een actieve rol te vervullen. Het gaat om de vieringen van Witte Donderdag 14 april om 19.00 uur, Goede Vrijdag 15 april om 19.00 uur en de Paaswake om 21.30 uur.
 
Verder is het plan om, naast het programma op de genoemde zondagen, een paar keer heel andere, groepsvormende, activiteiten te doen. Te denken valt aan activiteiten als picknicken, een spel in de uiterwaarden of in het bos, of een bezoek aan een stad, klooster, kathedraal of nog anders.
 
We hopen hiermee een programma aan te bieden waardoor we geïnspireerd worden door de vieringen, en door de ontmoetingen erna, die een goede basis mogen vormen voor de vormselviering zelf, die we op 20 november 2022 plannen.
 
Ouders en vormelingen kunnen zich opgeven bij het parochiesecretariaat : onder vermelding van ‘vormsel 2022’ . Ook ontvangen we graag de volgende gegevens: Naam en geboortedatum van uw kind , adres, woonplaats en het e-mailadres waarop u berichten wilt ontvangen.  U ontvangt dan een bevestiging en verdere berichtgeving per mail.
 
Begin januari is aan de kinderen die in de periode van september 2008 t/m december 2009 geboren zijn, een brief gestuurd met een uitnodiging voor dit nieuwe vormseltraject. Als u onverhoopt geen uitnodigingsbrief heeft gekregen, of als uw kind niet is geboren in bovengenoemde periode, en u wilt uw kind wèl opgeven voor het vormseltraject, dan kunt u hem/haar  tot en met 10 februari alsnog opgeven, zoals hierboven aangegeven.