RK Wageningen

Week van Gebed voor eenheid

 

16 januari – 21 januari 2022

De Week van gebed voor eenheid 2022 vindt plaats van zondag 16 tot en met vrijdag 21 januari. Het thema voor de week van gebed in 2022 is ‘Licht in de duisternis’. Kerken uit het Midden-Oosten kozen het thema naar aanleiding van het tweede hoofdstuk van het Mattheüs-evangelie, waarin het verhaal wordt verteld van magiërs die een bijzondere ster zagen en deze volgden. De ster bracht hen bij Jezus Christus. “Als christenen worden we aangemoedigd om ook als die ster te zijn en anderen te wijzen naar Jezus. Onze verdeeldheid maakt het echter moeilijk om zelf een licht in het duister te zijn. Daarom is het belangrijk om voor eenheid te blijven bidden.” Meer dan tien Wageningse kerken, aangesloten bij KerkNet, organiseren gezamenlijke activiteiten – vrijwel alles online. Iedereen is hierbij van harte uitgenodigd om mee te doen! Informatie: https://www.kerknetwageningen.nl/

16 januari om 15.00 uur: Startviering - Johannes de Doperkerk

De viering is te volgen via het Youtube kanaal van de Zalige Titus Brandsma parochie.

De streaming start  om 14.45 uur. De Arboretumkerk – vrijzinnig op weg, de baptistengemeente De Ontmoeting en de Amazing Grace Parish bereiden de viering gezamenlijk voor. In de dienst wordt rekening gehouden met Engelstalige gasten. Er zal geen parallel kinderevenement zijn, maar in de viering is wel een speciaal moment voor de kinderen opgenomen.

Omdat we elkaar ook heel graag live willen treffen hebben we het voornemen om op 12 juni een openluchtviering te organiseren. Daarover hopen we binnenkort meer te kunnen melden.

17 januari om 19.00 uur: Gebedsmoment Amazing Grace Parish

Dit online gebedsmoment wordt georganiseerd door de geloofsgemeenschap Amazing Grace Parish. Natuurlijk zijn mensen van buiten deze gemeenschap ook van harte welkom om deel te nemen. Voertaal is Engels.

18 januari om 18.30 uur: Gebedsmoment NGK en GKv

In het kader van de Week van gebed voor eenheid van de christenen vindt er op dinsdag 18 januari een online gebedsmoment plaats dat gezamenlijk wordt georganiseerd door de geloofsgemeenschappen van de Nederlands Gereformeerde Kerk en de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt. Natuurlijk zijn mensen van buiten deze gemeenschappen ook van harte welkom om deel te nemen.

19 januari om 19.00 uur: Vesperviering in Johannes de Doperkerk

Deze vesperviering wordt georganiseerd door de Rooms Katholieke Geloofsgemeenschap Wageningen, Sint Johannes de Doper Geboorte en Verrijzenis des Heren, voorganger zal zijn pastoor Henri ten Have. De viering is online te volgen. Natuurlijk zijn mensen van andere geloofsgemeenschappen ook van harte welkom om online deel te nemen. De Wageningse geloofsgemeenschap is onderdeel van de Zalige Titus Brandsma Parochie. https://titusb.nl/

20 januari om 20.00 uur: Gebedswandeling vanaf de Immanuëlkapel

De wandeling wordt gezamenlijk georganiseerd door de Vineyard gemeente, de evangeliegemeente Salem en De Ontmoeting. De start is om 20.00 uur bij de Immanuëlkapel op de Markt. Deelnemers gaan twee aan twee op pad met een aantal gespreksvragen en gebedsintenties. Wandelt u ook mee?

21 januari om 12.00 uur: Coventrygebed voor Vrede en Verzoening

Het Coventrygebed voor vrede en verzoening wordt sinds mei 2014 elke vrijdag om 12.00 uur gebeden in Wageningen, in de Johannes de Doperkerk. Dat gebeurt ook op vrijdag 21 januari als onderdeel van het programma van de week van gebed voor eenheid. Het gebed wordt gedragen door de Rooms Katholieke Geloofsgemeenschap Wageningen, de Protestantse Gemeente te Wageningen en de Arboretumkerk – vrijzinnig op weg. Fysieke deelname mogelijk!!!

 

 

 

    

                                              

 

 

Secretariaat

Bergstraat 17
6701 AB Wageningen
0317 - 747111
Email 

 

Bereikbaarheid
Ma t/m vr van 10:00 – 12:00
In spoedgevallen:
06 - 16 77 77 05 (24 uur /7 d)

ICC (English)

Parochieblad

Copyright © 2022 RK Wageningen. Alle rechten voorbehouden.