De aartsbisschop van Utrecht kardinaal Eijk heeft op 13 november in de St. Catharinakathedraal Erik Rozeman tot diaken gewijd. Rozeman werd tot transeunt diaken gewijd: de laatste stap op weg naar zijn priesterwijding op 18 juni 2022. Op het Hoogfeest van St. Willibrord (7 november) was in de Nederlandse Kerkprovincie de Nationale Roepingenweek gestart. Deze diakenwijding vormde in het Aartsbisdom Utrecht het hoogtepunt en het sluitstuk van deze bijzondere week.
            

Tijdens de uitverkiezing van de kandidaat in deze wijdingsplechtigheid lichtte rector Kuipers van het Ariënsinstituut het bevestigende antwoord op de vraag naar de ‘waardigheid van de kandidaat’ toe: “God blijft mensen roepen, ieder met een eigen achtergrond. Erik Rozeman heeft tijdens de bisdombedevaart naar Lourdes in 2012, tijdens een stil moment bij de Grot, ervaren dat de Heer hem riep. Een jaar later begon hij aan zijn priesteropleiding. Het afgelopen studiejaar heeft hij zijn pastorale stage gedaan, vanwege corona met grote beperkingen. Toch heeft hij ruime ervaring kunnen opdoen en de mensen in de parochie waardeerden hem. Ze hebben Erik leren kennen als een gelovig en spiritueel mens, en we hebben hem zien groeien in zijn vriendschap met de Heer.”

         

Na afloop van de viering was er in de nabijgelegen Nicolaïkerk een receptie (toegang alleen met QR-code), waar de aanwezigen de wijdeling konden feliciteren. Op zondag 14 november verrichtte Rozeman tijden de Mis van 11 uur in de St. Lambertusbasiliek in Hengelo zijn eerste diaconale assistentie. Celebranten tijdens deze Mis waren pastoor Jurgen Jansen van de Hengelose parochie De Goede Herder, pastoor Marc Oortman (voormalig pastoor van deze parochie) en rector Patrick Kuipers.

Zie hier het volledige verslag