“Bondgenoot van het verlangen van God en de mensen”

Bijzondere eucharistie, groot huldebetoon bij zilveren priesterjubileum Henri ten Have
           

In de kerk van Wageningen weerklonken de woorden van emeritus-hoogleraar praktische theologie Jozef Wissink: “Als de Heer roept, gehoorzaam ik. Dat is de taak van heel de kerk, van ieder van ons. Henri, ik ga je vandaag niet heilig verklaren. Er zijn mensen die niet direct voor jou vallen, en er zijn fans. Maar ik weet zeker dat als in een mens iets van verlangen naar heil en zegen wakker is geworden, dan gá je ervoor.” Professor Wissink hield zondag 24 oktober de overweging in de viering van Wereld missiedag en het 25-jarig priesterfeest van pastoor Henri ten Have.

Een kwart eeuw geleden hield professor Wissink ook de preek tijdens de eerste eucharistieviering van de pas gewijde priester Henri, in de Heilig Hart van Jezuskerk in Deventer. Nu trok hij de lijn door van de missie en het zilveren priesterjubileum naar het Evangelie van de dag: “De blinde bedelaar Bartimeus hoort Jezus voorbijkomen. De Evangelist Marcus heeft ook ons in het vizier; ook wij kennen Jezus van horen zeggen. Jezus roept de bedelaar die om medelijden schreeuwt, bij zich: Bartimeus gaat Hem aan het hart, Hij vraagt: ‘wat verlang jij’, Hij prijst diens grote geloof.”

        
Prof. Jozef Wissink tijdens zijn overweging.
“Als wij Jezus horen, kan ons verlangen groeien iets van het Heil te ervaren. Wij zijn geroepen het verhaal van Jezus door te vertellen en levend te houden. Priesters hebben we om mensen te inspireren en blijvend uit te nodigen. De priester is bondgenoot van Gods verlangen naar ons en van ons verlangen naar Hem”, aldus theoloog Wissink, die als boodschap meegaf: “Als Jezus de mens ontmoet, moet de Kerk er omheen staan, kijkend, luisterend en zwijgend. God geve ons ogen als die van Jezus, moed om te spreken, geduld om te zwijgen.”

Welkom voor moeder, net 88
Aan het begin van de eucharistie introduceerde pastoor Henri ten Have zijn mede celebranten: professor Wissink, al 30 jaar zijn leermeester, pater Ferdinand Vergeer, die 56 jaar missionaris in Maleisisch-Borneo is geweest en nu nog steeds voorgaat in vieringen in onze parochie, en Lambert Hendriks, rector van het Grootseminarie Rolduc.

                     
Henri’s moeder 2e van rechts, tante Marie en verdere familie.
En natuurlijk  heette hij zijn moeder, daags tevoren 88 jaar geworden, hartelijk welkom, zijn tante Marie, de laatst levende van de zussen en broers van Henri’s vader Antoon, verdere familieleden, vrienden en de vele aanwezige parochianen.

Offerande lied in Swahili
De Nederlands-, Engels- en Latijnstalige viering was in enkele opzichten een herhaling van Henri’s eerste Heilige Mis: met hetzelfde openingslied (‘Wat was mijn vreugde groot’ - bij het horen van de boodschap van de Heer) hetzelfde slotlied (‘Wij hebben voor u gebeden dat uw geloof niet bezwijkt’), dezelfde prefatie van het Heilig Hart van Jezus, en ook met een nieuw, bijzonder element: de offerande liederen in het Swahili, gezongen door het Afrikaanse koor van de Internationale Gemeenschap

         
De aanstekelijke vertolking verleidde de kerk tot een luid applaus.

               
  Kinderen bieden bloemen aan bij de offerande.


v.l.n.r. rector Hendriks, pastoor Ten Have, pater Vergeer, prof. Wissink.

Door Gods goedheid

               

Aan het eind overhandigde pastoor Ten Have een dankprentje voor alle kerkgangers, allereerst aan zijn moeder ‘die me het langst begeleid heeft’. “Toen ik 14 jaar geleden hier in de parochie kwam, met elf kerken en twee kapellen, dacht ik het eerst eens voor vijf jaar uit te proberen. Door de goedheid van God, de goedgunstigheid van de bisschop, en dankzij u, fijne mede parochianen, is het langer geworden. Ik ben diep dankbaar voor wat u allemaal doet, dankbaar voor uw gebed en voor het delen van het geloof. Je wordt priester gewijd door de bisschop, maar gemaakt door de mensen.”

Teugels uit handen
Daarna deed Henri iets wat voor hem, zoals hij zelf zei, ongebruikelijk is: ‘de teugels uit handen geven’. Hadewijch Klaassen nam de regie over. Daarna ontspon zich een groots huldebetoon van de parochianen aan hun pastoor. De International Catholic Community van Wageningen huldigde hem als ‘stichter en drijvende kracht’:  “Uit heel de wereld zijn gelukwensen ontvangen van leden en oud-leden van deze gemeenschap - die is uitgegroeid tot zeker 600 in getal! Zij vormen een dankbare gemeenschap die jou niet zal vergeten”- wat door een geweldige juichkreet werd onderstreept.

                     
Hadewijch bood namens de gehele parochie het geschenk aan: een ingezameld bedrag van bijna 8.000 euro, waaruit een nieuwe fiets voor Henri is bekostigd. Maar veruit het grootste deel van het bedrag is bestemd voor de wens van de jubilerende priester zelf: een bijdrage voor de christenen in het Heilig Land. Henri behoort tot de Orde van Ridders van het Heilig Graf in Jeruzalem, die zich voor deze christenen inzet.

Glorie en hoera
Alle geloofsgemeenschappen en kerkgangers zongen uit volle borst een lied op een profane melodie met een licht seculiere tekst mee: ‘Vijfentwintig mooie jaren, werkend in Gods legerscharen, glory, glory halleluja, hiep, hiep, hiep, hiep, hoera.’
Pastoor Henri ten Have was er beduusd van. In het Engels en Nederlands sprak hij: “Geweldig, ik had het niet mooier kunnen bedenken en heb er geen woorden voor…”