RK Wageningen

De eerste Open Deur Viering

Zondag 10 oktober was het zover: de eerste Open Deur Mis. Een parochie-breed initiatief van Titus Zoekt, met als doel een nieuwe vorm van samen kerk zijn te creëren. De kerk zat voor het eerst sinds anderhalf jaar weer redelijk vol. De Open Deur Mis wijkt dan ook iets af van een standaard viering. “Aan de ene kant is het een gewone eucharistieviering, maar toch ook weer niet”, aldus pastoor Henri in zijn welkomstwoord. De viering is wat meer laagdrempelig, zodat nieuwkomers en mensen die niet zo vaak naar de kerk gaan zich toch op hun gemak voelen.

 

In het liturgieboekje stond dan ook uitleg over de onderdelen van de eucharistie, en ook tijdens de viering werd een en ander toegelicht. Daarnaast bracht Jongerenkoor Sint Antonius, onder leiding van Simon de Jong, mooie en toegankelijke liederen.

De Evangelielezing uit Marcus 7 vers 17-30 leek wat minder toegankelijk. De tekst gaat over de rijke man die alle geboden onderhield. En tegen wie Jezus zei: ‘Ga verkopen wat ge bezit en geef het aan de armen, daarmee zult ge een schat bezitten in de hemel, en kom dan terug om Mij te volgen.’ Geen makkelijke lezing dus. Maar pastoor Ten Have wees ook op het bevrijdende aspect van deze tekst.

Na de viering was volop gelegenheid om gezellig na te praten. Men kon feedback geven over de viering, zowel mondeling als op papier, en dat werd enthousiast gedaan. De viering was positief verrassend geweest voor mensen en met plezier dachten ze na afloop mee om het de volgende keer nog beter te maken. Koffie en thee ontbraken niet, en de vele zelfgebakken lekkernijen gaven het samenzijn een feestelijk tintje.

De volgende Open Deur Missen staan gepland voor 7 november en 12 december.  

Komt u ook? Heeft u nog suggesties voor deze vieringen? Mail naar: .

Secretariaat

Bergstraat 17
6701 AB Wageningen
0317 - 747111
Email 

 

Bereikbaarheid
Ma t/m vr van 10:00 – 12:00
In spoedgevallen:
06 - 16 77 77 05 (24 uur /7 d)

ICC (English)

Parochieblad

Copyright © 2021 RK Wageningen. Alle rechten voorbehouden.