RK Wageningen

Maandag, 19 april 2021

Liturgievieringen en andere bijeenkomsten afgelast.

Tot nu toe geldt: Alle publieke liturgievieringen, ook die in kleine kring door de week, zijn tot en met Pinksteren (op 31 mei) afgelast.

Besloten vieringen zijn alleen nog mogelijk in aanwezigheid van de daarvoor strikt noodzakelijke bedienaren en zonder de deelname van andere gelovigen. De kerken blijven wel open voor individuele bezoekers, die komen voor gebed of om een kaars aan te steken en/of een gave voor de voedselbank te brengen. Zij moeten alle maatregelen van de overheid daarbij in acht nemen op het gebied van aantal, afstand, hygiëne en gezondheid.

Als gevolg van de maatregelen is het ook niet mogelijk de Heilige Communie te ontvangen, omdat bij het uitreiken van de Communie de voorgeschreven afstand van 1,5 meter niet kan worden gehandhaafd. Een uitzondering hierop is de laatste Communie vóór het sterven (Viaticum).
Het kabinet heeft aangegeven dat er uitzonderingsmaatregelen zijn waar het gaat om uitvaarten en kerkelijke huwelijken. Meer informatie hierover vindt u als bijlage bij deze nieuwsbrief.
Zie verder: www.aartsbisdom.nl/alle-publieke-vieringen-afgelast-tot-en-met-pinksteren.

Secretariaat

Bergstraat 17
6701 AB Wageningen
0317 - 747111
Email 

 

Bereikbaarheid
Ma t/m vr van 10:00 – 12:00
In spoedgevallen:
06 - 16 77 77 05 (24 uur /7 d)

ICC (English)

Parochieblad

Copyright © 2021 RK Wageningen. Alle rechten voorbehouden.