RK Wageningen

Maandag, 19 april 2021

Pastorale boodschap zondag 22 maart 2020

Wageningen, 20 maart 2020


Beste parochianen van de parochie zalige Titus Brandsma,
Voor ieder van ons is deze corona-epidemie ingrijpend. Daarom stuur ik een brief aan al onze ingeschreven parochianen. Met deze brief wil ik u graag bemoedigen in deze bijzondere situatie. Ik doe dit namens ons pastoraal team, ons parochiebestuur en het parochiële corona-crisisteam.
Gedurende de coronacrisis zal de website van onze parochie het belangrijkste communicatie-middel zijn. Op deze site (www.ztitusbrandsmaparochie.nl) zal steeds het meest actuele parochienieuws komen te staan. We vragen u om deze site regelmatig te raadplegen en de informatie met elkaar te delen. We hopen dat u, als u de website niet kunt bekijken, hierbij hulp kunt krijgen van anderen.

Deze brief bestaat uit twee delen. Het eerste deel is een pastorale boodschap. Het tweede deel geeft praktische informatie over hoe we elkaar kunnen helpen als dat nodig is.


Pastorale boodschap


Voor veruit de meesten van ons is dit een situatie die we nog nooit eerder hebben meegemaakt. Het kan je onzeker maken over je werk, je bedrijf, je gezin, over de gezondheid van familieleden en dierbaren en van jezelf. Wat de kerk betreft: we kunnen geen openbare vieringen houden en daardoor missen we niet alleen het gezamenlijke gebed en de sacramenten, maar ook de ontmoeting met elkaar. Toch willen we met elkaar verbonden blijven, juist in deze tijd. Dat kan natuurlijk door ons persoonlijk gebed voor elkaar. Ook kunnen wij steun vinden in de verhalen uit de Bijbel. Het volk van Israël trok door de woestijn. Het was geen gemakkelijke tocht. De verhalen vertellen ons dat het volk soms de moed verloor. Maar telkens liet God ons via Mozes zien dat Hij bij Zijn volk blijft. Hij biedt eten, drinken, zijn geboden en hoop. Niet de angst, maar hoop houdt ons op de been.
In het voetspoor van Jezus hebben in de loop van de eeuwen veel mensen zich ingezet voor hulp aan zieken. Ook nu denken wij met bewondering en respect aan de artsen, verpleegkundigen en aan allen die zich inzetten voor hun naasten.
In de geschiedenis en in de Bijbel zien we dat een crisissituatie als deze zowel het slechtste alsook het beste in mensen naar boven kan brengen. Vaak is angst de oorzaak dat we voor onszelf kiezen en anderen tekort doen. Voorzichtigheid is een deugd, maar angst verlamt. Telkens weer zegt God, of Zijn Zoon Jezus, in de Bijbel: “Vrees niet” of: “Wees niet bang”.
De huidige situatie kan ons helpen opnieuw te leren vertrouwen op God, ook al weten we niet hoe de uitkomst zal zijn. Zoals de generaties voor ons zullen ook wij méér moeten leren leven met onzekerheden. En ook, om met de woorden van Jezus te spreken, te kijken naar de bloemen in het veld en de vogels in de lucht.
Laten we niet vergeten rust te vinden in de schoonheid van Gods natuur die weer ontluikt of in andere dingen die troost geven. In de Bijbel zien we trouwens vaak dat crisissituaties, ondanks alle verliezen en pijn, ook tot iets goeds kunnen leiden. Bij voorbeeld tot meer geloof en solidariteit met elkaar. Daaraan willen wij ook als parochie bijdragen.

Praktische informatie

Vanwege de coronacrisis zijn alle activiteiten en vieringen in onze parochie tot nader bericht afgezegd. De Nederlandse bisschoppen hebben aangegeven dat er geen openbare vieringen gehouden zullen worden in de weekenden en de Goede Week t/m maandag 13 april (Tweede Paasdag). Wel zijn verscheidene van onze kerken open voor persoonlijk gebed. U kunt op de website van de parochie zien wanneer dat is.


Onze gedachten gaan in de eerste plaats uit naar de meest kwetsbaren onder ons en naar degenen die ineens aan huis gebonden zijn. Misschien voelt u zich kwetsbaar, misschien mag u of gaat u nu liever de deur niet uit. En onze gedachten gaan ook uit naar u als ouders. Misschien vraagt u zich af hoe u de oppas voor uw kinderen moet regelen.
Ons bereiken berichten van mensen die graag willen helpen door bijvoorbeeld boodschappen te doen, op te passen, anderen te helpen met de computer, enzovoort.
Daarom willen we als parochie mensen met elkaar in contact brengen: mensen die hulp willen bieden en mensen die hulp nodig hebben. Zo kunnen we elkaars naaste zijn.


Om dit in onze Titus Brandsmaparochie te coördineren is een corona-crisisteam gevormd. Contactpersoon is pastor Guido Dieteren. Het crisisteam heeft de hulpvragen op locatieniveau geregeld. Hieronder vindt u per geloofsgemeenschap een emailadres en een telefoonnummer. Deze kunt u gebruiken om uw hulp aan te bieden. Ook kunt u langs deze weg uw hulpvraag stellen. U zou behoefte kunnen hebben aan concrete informatie, die niet op de website te vinden is. Misschien heeft u praktische hulp nodig of biedt u juist hulp aan. Daarnaast kan het zijn dat u behoefte heeft aan een gesprek om uw zorgen te uiten of om samen even te bidden.


Een bericht via email heeft de voorkeur. Mocht dit voor u niet mogelijk zijn, dan kunt u dagelijks tussen 9.00 en 19.00 uur contact met ons opnemen via het hieronder vermelde telefoonnummer van uw geloofsgemeenschap. Voor alle actuele informatie verwijzen we naar onze website: www.ztitusbrandsmaparochie.nl. Hier kunt u ook zien welke activiteiten of voorzieningen wij organiseren. Ook vindt u op de website enige meditaties en kunt u de speciaal voor onze parochie opgenomen vieringen bekijken. We blijven ons best doen om u ook via deze route te inspireren en pastoraal nabij te zijn.


Wij wensen u heel veel sterkte toe in deze moeilijke tijden.
We vragen om Gods zegen.
We zijn met elkaar verbonden in gebed.


pastoor Henri ten Have

GELOOFSGEMEENSCHAP EMAIL-ADRES TELEFOON  
Bennekom 06 – 51651736
Ede / Lunteren 06 – 51676004
Oosterbeek / Doorwerth 06 – 40583803
Renkum / Heelsum 06 – 50960603
Rhenen 06 – 30719681
Veenendaal 06 – 51639884
Wageningen 06 – 16777705

 

Secretariaat

Bergstraat 17
6701 AB Wageningen
0317 - 747111
Email 

 

Bereikbaarheid
Ma t/m vr van 10:00 – 12:00
In spoedgevallen:
06 - 16 77 77 05 (24 uur /7 d)

ICC (English)

Parochieblad

Copyright © 2021 RK Wageningen. Alle rechten voorbehouden.