RK Wageningen

Maandag, 19 april 2021

Geen eucharistievieringen in de weekenden

De komende drie weekenden (14&15, 21&22 , 28 & 29 maart) zullen er in alle kerken van onze parochie en elders in Nederland geen openbare vieringen worden gehouden vanwege het corona-virus. Wij betreuren dit zeer, maar samen met de Nederlandse bisschoppen hopen wij met deze maatregelen bij de dragen aan de voorkoming van de verdere verspreiding van het virus. We hopen gefilmde H. Missen te kunnen publiceren op de website van onze parochie. Deze kerken zijn, voor zover mogelijk, open voor privé-gebed en voor het aansteken van een kaars. Houd daarbij enige afstand van elkaar uit voorzorg voor elkaars gezondheid. Veel sterkte en geestkracht gewenst, in gebed verbonden

Pastoor Henri ten Have

Secretariaat

Bergstraat 17
6701 AB Wageningen
0317 - 747111
Email 

 

Bereikbaarheid
Ma t/m vr van 10:00 – 12:00
In spoedgevallen:
06 - 16 77 77 05 (24 uur /7 d)

ICC (English)

Parochieblad

Copyright © 2021 RK Wageningen. Alle rechten voorbehouden.