RK Wageningen

Dinsdag, 11 mei 2021

Kunstexpositie 40-dagentijd

In de St.Johannes de Doper en Verrijzenis des Heren kerk te Wageningen wordt sinds vele jaren een kunstexpositie georganiseerd tijdens de veertigdagentijd.  Deze expositie is bedoeld voor alle parochianen van de TitusBrandsmaparochie, voor andere belangstellenden en iedereen die zomaar wil binnenlopen.

Mede parochiaan Marijke Alkema uit Renkum  is uitgenodigd om te exposeren met haar iconen.

In deze tijd van ontkerkelijking en ontwaarding van  religieuze vormen,  zien we een toenemende belangstelling voor de wereld van iconen. Verschillende icoonscholen en werkgroepen zijn in de laatste decennia ontstaan, lezingen worden overal gegeven.  Men verdiept zich met enthousiasme zowel in het schilderproces als in de achterliggende betekenis van de afgebeelde  heiligen. Waarom? Is het de herinnering aan de gezamenlijke wortels van oosters  en westers Christendom? Is er een collectieve herinnering aan hoe de beleving was in vroeger eeuwen?  

In de Oosters Orthodoxe kerk maken  iconen deel uit van de liturgie.  Het zijn geen illustraties van Bijbelverhalen, maar symbolische afbeeldingen van meerdere heilsfeiten. De iconen worden  vereerd, gekust, bezongen. De afgebeelde heilige (n) wordt verondersteld voorbede te doen bij Christus en zijn Vader. Elke icoon verwijst impliciet naar Christus.

Al heel wat jaren geeft Marijke Alkema met veel plezier les in verschillende teken- en schildertechnieken. Tijdens haar studie Levensbeschouwing- Kunst- Cultuur, destijds gegeven naast theologie aan de Hogeschool Holland ontstond haar zoektocht hoe religie, ingebed in cultuur, te combineren zou zijn met haar liefde voor kunst. Na de splitsing van het Romeinse rijk in een oosters en een westers deel, heeft zich in beide rijken een eigen stijl en godsdienstbeleving ontwikkeld. Het mysterie karakter, de stijlvolle verbeelding, het naar een andere werkelijkheid verwijzende aspect van de beeldtaal van iconen, spraken Marijke bijzonder aan. Zij is zich in de filosofie ervan gaan verdiepen en heeft sindsdien verschillende icoon- schilderscholen bezocht in binnen- en buitenland. 

Naast de lessen in teken- en schildertechnieken die zij drie dagen per week geeft aan groepen volwassenen,  heeft zij daarom enkele jaren geleden het icoon schilderen in ei-tempera techniek toegevoegd. Dit zijn workshops van een week, buiten de gebruikelijke cursussen om. Wat de iconen betreft beschouwt zij  het werken daaraan en ermee als  een zeer waardevolle aanvulling op wat zij al doet op levensbeschouwelijk/ creatief terrein.

Op zaterdag 22 februari 2020 wordt na de viering van 18.30 uur de vastenexpositie geopend in aanwezigheid van Marijke Alkema. U bent van harte uitgenodigd.

De expositie is te bezoeken elke zaterdag van 29 februari tot en met 4 april van 14.00 tot 16.30 uur en rondom de vieringen in de kerk aan de Bergstraat 17.

Op  4, 11, 18 en 25 maart en op 1 april wordt  van 19.00 tot 19.30 uur een oecumenische vesper gehouden in genoemde kerk, geïnspireerd op de expositie. De samenzang wordt ondersteund door leden van het Johanneskoor. 

Laat u inspireren gedurende de veertigdagentijd!

Secretariaat

Bergstraat 17
6701 AB Wageningen
0317 - 747111
Email 

 

Bereikbaarheid
Ma t/m vr van 10:00 – 12:00
In spoedgevallen:
06 - 16 77 77 05 (24 uur /7 d)

ICC (English)

Parochieblad

Copyright © 2021 RK Wageningen. Alle rechten voorbehouden.