RK Wageningen

Zondag, 1 augustus 2021

Franciscan call 4 peace

Op vrijdag 4 oktober om 14:00 uur werden over de hele wereld in kerken, kapellen, scholen en moskeeën de klokken geluid als teken van vrede. In kerken werd daarna de Lofzang of de Allerhoogste God gebeden, in moskeeën bidt men de 99 Schone namen van Allah. Deze actie is geïnspireerd op de ontmoeting van Franciscus en de sultan 800 jaar geleden.

 

 

LOFZANG OP DE ALLERHOOGSTE GOD

Gij zijt de heilige Heer, de enige God,

Gij die wonderbare dingen doet.

Gij zijt sterk,

Gij zijt groot,

Gij zijt de Allerhoogste,

Gij zijt de Almachtige,

Gij, heilige Vader, koning van hemel en aarde.

Gij zijt drievuldig en één, Heer, God van de goden.

Gij zijt het goede, al het goede, het hoogste goed,Heer, levende en ware God.

Gij zijt liefde, genegenheid, (1 Joh 4,16)Gij zijt wijsheid,

Gij zijt nederigheid, (Mt 11,29)

Gij zijt geduld, (Ps 71,5)

Gij zijt onbezorgdheid,Gij zijt rust,

Gij zijt vreugde en blijdschap,

Gij zijt gerechtigheid en matigheid,

Gij zijt alles, onze rijkdom tot verzadigens toe.

Gij zijt schoonheid,Gij zijt zachtmoedigheid, (Mt 21,5)

Gij zijt beschermer, (Ps 31,5)

Gij zijt behoeder en verdediger,

Gij zijt sterkte, (Ps 43,2)

Gij zijt toevlucht.

Gij zijt onze hoop,

Gij zijt ons geloof,

Gij zijt liefde,

Gij zijt heel onze zoetheid,

Gij zijt ons eeuwig leven,

grote en bewonderenswaardige Heer,
   almachtige God, barmhartige Redder.

Secretariaat

Bergstraat 17
6701 AB Wageningen
0317 - 747111
Email 

 

Bereikbaarheid
Ma t/m vr van 10:00 – 12:00
In spoedgevallen:
06 - 16 77 77 05 (24 uur /7 d)

ICC (English)

Parochieblad

Copyright © 2021 RK Wageningen. Alle rechten voorbehouden.