RK Wageningen

Dinsdag, 11 mei 2021

Oud-kapelaan J. Leemereise overleden

Utrecht, 9 september 2019


Aan de priesters, diakens en pastoraal
werk(st)ers van het Aartsbisdom Utrecht

 

Broeders en zusters,

Hiermee bericht ik u dat op 6 september 2019 te Wijhe in de Heer is overleden de zeereerwaarde heer


Johannes Henrikus Gerhardus Leemereise
Priester van het Aartsbisdom UtrechtHij werd geboren te Wijhe op 11 april 1928. Na zijn priesterwijding op 24 juli 1960 was hij
achtereenvolgens kapelaan te Breukelen, ’s-Heerenberg, Geesteren en Wageningen (Johannes Geboorte). Met ingang van 1 september 1974 werd hij benoemd tot pastoor van de H. Augustinus-parochie te Gaanderen. Per 1 september 1981 werd hij benoemd tot pastor in het samenwerkingsverband van de Martinusparochie te Twello, de Martinusparochie te Bussloo en de Antoniusparochie te Terwolde. Met ingang van 1 juli 1998 ging hij met emeritaat.


Jan Leemereise is geboren en getogen op de Boerhaar, bij Wijhe. Als kleine jongen wilde hij postbode worden. Dat mooie kostuum sprak hem aan. Aan het einde van de lagere school wilde hij priester worden. Toch leek zijn weg een andere te worden. De pastoor in die tijd zag geen roeping bij hem. Hij kreeg geen toestemming. Jan ging aan het werk bij de plaatselijke kapper. Maar zijn verlangen naar het priesterschap werd steeds sterker. Hij ging naar het Juvenaat van de paters van het heilig Hart in Bergen op Zoom. Dat was het toch niet. Dan toch maar kapper? Maar juist op dat moment kwam er een nieuwe pastoor op de Boerhaar. Die zorgde ervoor dat Jan naar het kleinseminarie in Apeldoorn mocht. Jan was verreweg de oudste van de klas. Hij kreeg dan ook al gauw de naam ‘ome Jan’. Na zijn priesterwijding begon zijn pastoraat in de parochie, de eerste jaren als kapelaan. Toen hij in 1974 pastoor werd ging zijn zus Willemien met hem mee en zij werd zijn huisgenote. Ze hadden beiden een heel ander karakter maar tot op hoge ouderdom bleven ze samen. Jan was priester in hart en nieren. Een man Gods. Vriendelijk en betrokken, soms wat eigenzinnig. Hij kwam op voor recht en gerechtigheid. Het ging hem om het heil van heel de mens, hij liet zich leiden door de woorden van Christus: ‘Wat gij aan de minste der Mijnen hebt gedaan, hebt gij aan Mij gedaan’. Trouw vierde Jan tot op hoge leeftijd de Eucharistie. Ook na zijn emeritaat bleef hij actief. Tot 2015 assisteerde hij in de
H. Lebuinusparochie. In 2010 vierde hij daar zijn 50-jarig priesterjubileum. Centraal stond de dankbaarheid. Parochianen waren dankbaar voor zijn inzet en trouw, voor zijn gebed en betrokkenheid. Jan was dankbaar voor zijn dienstwerk in de wijngaard van de Heer. De laatste periode van zijn leven werd hij steeds brozer. Een toegewijd priester is van ons heengegaan. Moge de Heer zijn dienaar opnemen in zijn heerlijkheid.

Gaarne verzoek ik u om hem in uw gebed te gedenken.

Correspondentieadres: Familie W. Leemereise, Den Uylstraat 21, 8015 DW Zwolle

De avondwake wordt gehouden op vrijdag 13 september om 19.00 uur in de parochiekerk van Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen aan de Stationsweg 9 in Wijhe. Na de avondwake is er gelegenheid om afscheid te nemen en de familie te condoleren.
De H. Eucharistie ten uitvaart wordt gevierd op zaterdag 14 september om 12.00 uur in bovengenoemde kerk. Aansluitend is de begrafenis op het nabijgelegen kerkhof.

Ons medeleven gaat uit naar zijn familie.

Moge de Heer zijn dienaar opnemen in zijn heerlijkheid.


+ Willem Jacobus kardinaal Eijk
Aartsbisschop van Utrecht

Secretariaat

Bergstraat 17
6701 AB Wageningen
0317 - 747111
Email 

 

Bereikbaarheid
Ma t/m vr van 10:00 – 12:00
In spoedgevallen:
06 - 16 77 77 05 (24 uur /7 d)

ICC (English)

Parochieblad

Copyright © 2021 RK Wageningen. Alle rechten voorbehouden.