Ook dit jaar kunnen kinderen uit groep 8 maar ook jongeren in het voortgezet onderwijs, die het vormsel nog niet hebben mogen of kunnen ontvangen, zichzelf voorbereiden op het sacrament van het Vormsel. Dit geldt voor alle kinderen van de Zalige Titus Brandsma Parochie!

Anders dan vorig jaar zullen de locaties Ede, Rhenen en Veenendaal (dit jaar) geen vormselvoorbereidingsbijeenkomsten organiseren. Kinderen uit Ede, Veenendaal en Rhenen die het vormsel toch graag willen ontvangen, zijn van harte welkom om aan de voorbereidingsbijeenkomsten in Wageningen mee te doen!

Deze bijeenkomsten vinden plaats op vrijdagavonden, begeleid door de mensen van de vormselwerkgroep en pastoor Ten Have namens het pastoraal team. Er zullen ook een aantal bijeenkomsten zijn alleen voor de ouders.

Op deze manier gaan wij samen op weg naar zondag 9 juni, 1e Pinksterdag 2019. Op deze zondag zal Mgr Woorts in een plechtige Vormselviering de kinderen het sacrament van het Vormsel  toedienen. Deze viering begint om 10uur en vindt plaats in de Johannes de Doperkerk in Wageningen.

De eerste ouderavond -  uw zoon/dochter hoort er deze avond ook bij – is op vrijdag 9 november. We beginnen om 19.30uur in de Verrijzeniszaal van de Johannes de Doperkerk in Wageningen (Bergstraat 17).

Ben je geïnteresseerd in dit  bijzondere sacrament maar wil je graag meer informatie, kom dan samen met je ouders naar deze ouderavond. Pastoor ten aHHave en de vormselwerkgroep zullen dan uitleg geven over het sacrament van het vormsel en de voorbereidingsbijeenkomsten. En tijdens deze informatieavond kun je natuurlijk ook vragen stellen! Je kunt jezelf (je ouders moeten dit natuurlijk wel goedkeuren) al opgeven, bij voorkeur voor 7 november door een email te sturen naar het volgende emailadres: