RK Wageningen

Dinsdag, 11 mei 2021

Feest Johannes de Doper

Iedereen is van harte welkom om in het weekend van 23 en 24 juni het feest van Johannes de Doper, de patroonheilige van onze kerk, mee te komen vieren. Dit kan op verschillende manieren.

 

Achter in de kerk worden twee tentoonstellingen ingericht:

-  Aan de hand van kunstwerken wordt het leven van Johannes de Doper in beeld gebracht

- De geschiedenis van de Johannes de Doperkerk

Beide tentoonstellingen zijn op 23/ 24 juni, 30 juni/ 1 juli te bekijken. De kerk is open van 14.00u tot 17.00u. U bent welkom bij een kopje Johannesthee. Ook is de tentoonstelling rondom de vieringen te bekijken.

 

Zondag 24 juni staat Johannes de Doper centraal tijdens een feestelijke eucharistieviering om 10.00u, waarbij pastoor Henri ten Have voor zal gaan. Er is dan één viering waarbij de viering van 10.00u en 12.30u samengevoegd worden, om met elkaar dit feest te kunnen vieren.

Mária Trinn vormt voor deze speciale viering een gelegenheidskoor, waarbij u van harte wordt uitgenodigd om in mee te zingen.

 Repetitietijden in onze kerk zijn:

-  maandag 11 juni: 20.00u

-  donderdag 21 juni: 13.30u

-  zondag 24 juni: 9.00u ( voor de viering)

 

Na de viering volgt een feestelijke ontmoeting in de Verrijzeniszaal en de Pastorietuin.

We beginnen met koffie en een theebuffet en aansluitend volgen een lekker hapje en drankje, w.o. een kopje soep. Een ieder kan elkaar hier ontmoeten en bijpraten. Voor de kinderen zijn er allerlei activiteiten, oa rondom het  Johannesvuur.  Naar verluid komt Johannes de Doper zelf ook op bezoek en zal er een speciaal Johannes de Doperlied klinken.

Kortom: een feest voor onze gemeenschap. Komt u ook?

 

Al enkel jaren is er de traditie in Wageningen om de Sint Janstocht te lopen. Het motto is “samen beleven en delen” ; aan ieder wordt gevraagd iets te eten of te drinken mee te nemen dat bij de afsluitende picknick wordt gedeeld. De tocht vertrekt om 11.30u van de Johanneskerk op de markt naar het eerste kerkje van Wageningen op de Wageningse Berg. Onderweg zijn er allerlei activiteiten te beleven bij de zogenaamde staatsies. Ongeveer rond 11.40u doet het gezelschap onze kerk aan en zal er op de trappen een passende presentatiegegeven worden. Hierna trekt onder klokkengelui het gezelschap weer verder. Als u wilt kunt u zich bij de St Janstocht aansluiten.

Secretariaat

Bergstraat 17
6701 AB Wageningen
0317 - 747111
Email 

 

Bereikbaarheid
Ma t/m vr van 10:00 – 12:00
In spoedgevallen:
06 - 16 77 77 05 (24 uur /7 d)

ICC (English)

Parochieblad

Copyright © 2021 RK Wageningen. Alle rechten voorbehouden.