RK Wageningen

Collectegelden

Collectegelden 2021

 4/5 september

Zonnebloem

De Zonnebloem helpt mensen met een lichamelijke beperking op het gebied van sociale contacten, organiseert activiteiten en maakt vakanties mogelijk. Uw bijdrage is van harte welkom op rekeningnummer NL82 RABO 0128 7671 46 t.n.v. Zonnebloem afd. Wageningen.

 11/12 september

Parochieproject Benin

Met ons parochieproject in Benin steunen wij een voedingscentrum voor ondervoede kinderen en een weeshuis. Ook daar is corona en er worden nu veel ondervoede kinderen in het centrum opgevangen. U heeft de afgelopen jaren al veel bijgedragen, maar nog steeds is elke euro meer dan welkom om de kinderen in Benin een toekomst te geven.  U kunt uw bijdrage overmaken naar rekeningnummer: NL72 RABO 0156 2767 20 t.n.v. parochie z.Titus Brandsma o.v.v. Benin.

18/19 september

Vredesweek

De Vredesweek van PAX heeft dit jaar het thema: inclusief samenleven. PAX werkt in veertien landen met veel verschillende partners aan vrede. In alle landen is de situatie anders, net als de culturen, etnische achtergronden en religie. Maar steeds weer zien we dat het accepteren van deze verschillen en het respectvol omgaan met de ander, een voorwaarde is om vreedzaam samen te leven. Pax ondersteunt het vredeswerk en hier is uiteraard geld voor nodig. Uw betrokkenheid en bijdrage zijn heel belangrijk, uw gift kunt u overmaken naar rekeningnummer: NL03 TRIO 0390 5150 00 t.n.v. Vredesweekcollecte Pax te Utrecht. Meer informatie vindt u op https://vredesweek.nl/

15/26 september

Caritas

Caritas biedt hulp aan mensen die in de knel zijn geraakt, die de eindjes even niet meer aan elkaar kunnen knopen en geen of onvoldoende steun krijgen van reguliere instanties. U kunt uw bijdrage overmaken naar rekeningnummer: NL51 RABO 0157 6887 39

t.n.v. Caritas Wageningen.

2/3 oktober

Missio Kinderen

De collecte van deze zondag is voor Missio, Wereldmissiedag van de kinderen. De opbrengst gaat dit jaar met name naar kinderen in Guinee, vooral de kinderen die in weeshuizen en opvanghuizen wonen. Met onze bijdrage ondersteunen we de parochies daar. Mensen van de parochies zorgen dat kinderen naar school kunnen gaan, dat ze genoeg te eten hebben.

Uw bijdrage voor dit belangrijke werk is welkom op rekeningnummer NL14 INGB 0000 0110 20 t.n.v. Wereldmissiedag Kinderen te Den Haag.

9/10 oktober

Vluchtelingen Onder Dak

De Stichting Vluchteling Onder Dak houdt zich bezig met de opvang en begeleiding van asielzoekers die geen aanspraak kunnen maken op opvang door de overheid doordat ze in eerste instantie afgewezen zijn voor een verblijfsvergunning. De stichting is volledig afhankelijk van giften, uw bijdrage is van harte welkom op rekeningnummer: NL82 INGB 0007 5346 68 t.n.v. Stichting Vluchtelingen Onder Dak te Wageningen. Meer informatie vindt u op https://www.vodwageningen.nl/ .

16/17 oktober

Kansfonds

Het Kansfonds is een katholiek fonds dat lokale initiatieven steunt die omzien naar de meest kwetsbare mensen zoals dak- en thuislozen en mensen in armoede. U kunt uw gift overmaken naar rekeningnummer NL41 INGB 0675 8622 05 t.n.v. Kansfonds te Hilversum.

23/24 oktober

Missio

De collecte van Missiezondag is onderdeel van de solidariteitsactie in alle ongeveer 3.000 bisdommen over de hele wereld. Op alle continenten volgen de gelovigen de oproep van paus Franciscus om kerkelijke hulpprojecten in de armste landen van de wereld, zoals bijvoorbeeld in Guinee, te ondersteunen. Stelt u zich eens voor: als slechts tien procent van alle katholieke

gelovigen daaraan meedoet, dan betekent dat dat over de hele wereld meer dan 120 miljoen mensen meedoen. Wij nodigen u uit, vandaag deel te nemen aan deze solidariteitsactie met uw bijdrage. Samen kunnen we veel tot stand brengen. Uw bijdrage is welkom op rekeningnummer NL65 INGB 0000 0015 66 t.n.v. Missio Wereldmissiedag te Den Haag.

30/31 oktober

Inloopcentrum Markt 17

Het inloopcentrum Markt 17 in Wageningen is een plek waar iedereen zomaar binnen kan lopen voor een kop koffie, een maaltijd of een praatje met aanwezigen. Meer informatie vindt u op inloopcentrumwageningen.nl. Uw bijdrage kunt u overmaken naar rekeningnummer: NL27 RABO 0158 8664 60 t.n.v. Stichting Wageningen Diaconaal Centrum te Wageningen.

6/7 november

Willebrordzondag

Vandaag is het Willibrordzondag en is de tweede collecte bestemd voor het werk van de Katholieke Vereniging voor Oecumene. Meer informatie vindt u op https://www.oecumene.nl/kalender/willibrordzondag.  Uw bijdrage is welkom op rekeningnummer NL73 INGB 0001 0876 28 van Katholieke Vereniging voor Oecumene Athanasius en Willebrord te Utrecht.

13/14 november

Caritas

Caritas biedt hulp aan mensen die in de knel zijn geraakt, die de eindjes even niet meer aan elkaar kunnen knopen en geen of onvoldoende steun krijgen van reguliere instanties. U kunt uw bijdrage overmaken naar rekeningnummer: NL51 RABO 0157 6887 39

t.n.v. Caritas Wageningen.

20/21 november

Nationale Jongerencollecte

Het jongerenpastoraat in de Nederlandse katholieke kerk biedt nu online en kleinschalig activiteiten aan jongeren van 16 tot 30 jaar, en hoopt volgend jaar weer kinder- en tienerkampen te organiseren. Uw bijdrage is welkom op rekeningnummer NL11 INGB 0002 7844 98 t.n.v. Secr. RK Kerkgenootschap o.v.v. 'Jongerencollecte' te Utrecht.

27/28 november

Bisschoppelijke Adventsactie

Vandaag begint de Advent, en daarmee ook de Adventsactie met aandacht voor de hoop.

Hoop op de komst van het Licht, hoop op een betere wereld. Gelukkig zijn er hoopvolle ontwikkelingen rond de zorg voor moeders en jonge kinderen. De afgelopen jaren is wereldwijd de kindersterfte gedaald en ook bij moeders daalde het aantal sterfgevallen. Maar het kan beter, daarom steunt de Adventsactie dit jaar vier projecten die zich richten op goede, bereikbare zorg voor moeder en kind rondom de zwangerschap, de bevalling en de periode erna. Meer informatie vindt u op https://www.vastenactie.nl/adventsactie Wilt u een van deze projecten steunen? Uw bijdrage is enorm welkom. U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL89 INGB 0653 1000 00 t.n.v. Adventsactie te Den Haag.

4/5 december

Stichting Steun Heilig Land

De Stichting Steun Heilig Land zet zich in voor christenen in Israël, Palestina en Jordanië. Met uw bijdrage worden scholen, parochies en instellingen voor zorg en gezondheid gesteund, deze collecte is daarom van harte aanbevolen. U kunt uw bijdrage overmaken naar rekeningnummer: NL64 INGB 0005 1117 38 t.n.v. Stichting Steun Heilig Land te Den Haag.

11/12 december

Solidaridad

Solidaridad is een hulporganisatie die duurzame productie terug in handen wil geven van de producenten. Productie en consumptie met respect voor mensen, de aarde en een eerlijk aandeel voor iedereen. In Ghana zijn er veel arme dorpsgemeenschappen die leven van de kleinschalige goudmijnbouw. Met name vrouwen hebben het zwaar. Om de armoede het hoofd te bieden, krijgen zij met hulp van Solidaridad de kans om een eigen bedrijf op te bouwen en op te komen voor hun rechten. Zo helpen vrouwen zichzelf, hun gezin en hun gemeenschap vooruit. Meer informatie vindt u op https://www.solidaridad.nl/doe-mee/kerken/ . Uw bijdrage kunt u overmaken naar rekeningnummer NL05 TRIO 0212 1854 11 t.n.v. Solidaridad o.v.v. Kerkenactie 2021 te Utrecht.

18/19 december

Vluchtelingen Onder Dak

De Stichting Vluchteling Onder Dak houdt zich bezig met de opvang en begeleiding van asielzoekers die geen aanspraak kunnen maken op opvang door de overheid doordat ze in eerste instantie afgewezen zijn voor een verblijfsvergunning. De stichting is volledig afhankelijk van giften, uw bijdrage is van harte welkom op rekeningnummer: NL82 INGB 0007 5346 68 t.n.v. Stichting Vluchtelingen Onder Dak te Wageningen. Meer informatie vindt u op https://www.vodwageningen.nl/ .

24 december vroege viering

Parochieproject Benin

Met ons parochieproject in Benin steunen wij een voedingscentrum voor ondervoede kinderen en een weeshuis. Ook daar is corona en er worden nu veel ondervoede kinderen in het centrum opgevangen. U heeft de afgelopen jaren al veel bijgedragen, maar nog steeds is elke euro meer dan welkom om de kinderen in Benin een toekomst te geven.  U kunt uw bijdrage overmaken naar rekeningnummer: NL72 RABO 0156 2767 20 t.n.v. parochie z.Titus Brandsma o.v.v. Benin.

24 december late viering

Caritas

Caritas biedt hulp aan mensen die in de knel zijn geraakt, die de eindjes even niet meer aan elkaar kunnen knopen en geen of onvoldoende steun krijgen van reguliere instanties. U kunt uw bijdrage overmaken naar rekeningnummer: NL51 RABO 0157 6887 39

t.n.v. Caritas Wageningen.

25/26 december

Parochieproject Benin

Met ons parochieproject in Benin steunen wij een voedingscentrum voor ondervoede kinderen en een weeshuis. Ook daar is corona en er worden nu veel ondervoede kinderen in het centrum opgevangen. U heeft de afgelopen jaren al veel bijgedragen, maar nog steeds is elke euro meer dan welkom om de kinderen in Benin een toekomst te geven.  U kunt uw bijdrage overmaken naar rekeningnummer: NL72 RABO 0156 2767 20 t.n.v. parochie z.Titus Brandsma o.v.v. Benin.

31 december / 1 januari

Inloopcentrum Markt 17

Het inloopcentrum Markt 17 in Wageningen is een plek waar iedereen zomaar binnen kan lopen voor een kop koffie, een maaltijd of een praatje met aanwezigen. Meer informatie vindt u op inloopcentrumwageningen.nl. Uw bijdrage kunt u overmaken naar rekeningnummer: NL27 RABO 0158 8664 60 t.n.v. Stichting Wageningen Diaconaal Centrum te Wageningen.

Secretariaat

Bergstraat 17
6701 AB Wageningen
0317 - 747111
Email 

 

Bereikbaarheid
Ma t/m vr van 10:00 – 12:00
In spoedgevallen:
06 - 16 77 77 05 (24 uur /7 d)

ICC (English)

Parochieblad

Copyright © 2022 RK Wageningen. Alle rechten voorbehouden.