RK Wageningen

Maandag, 19 april 2021

Mw W.A. de Haas-Seitzinger (6 augustus 2016, 91 jaar)

Na een lang en veelbewogen leven is Wilhelmina Antonia (Miep) de Haas-Seitzinger op 6 augustus j.l. overleden. Zij werd 91 jaar en woonde de laatste vier jaar in een kleinschalige zorggroep voor ouderen te Wageningen.

Het grootste deel van haaar jeugd woonde Miep in Den Haag. Zij kon goed leren en wilde doorleren, maar moest een praktische opleiding volgen. Ze koos ze voor de modevakschool en werd opgeleid tot coupeuse. Ze ging vroeg het huis uit, en ontmoette in Amsterdam haar latere man, met wie zij vijf kinderen kreeg. Nadat haar man in 1959 plotseling overleed stond zij er alleen voor en zorgde zij voor haar eigen inkomen met haar naaiatelier, dat later gecombineerd werd met een winkel in Utrecht. Miep hertrouwde en kreeg nog twee kinderen.

Haar leven kende ook veel gelukkige jaren, het was bijzonder hoe zij zich echter door de tegenslagen heensloeg: het faillissement van de zaak en de kwetsbare gezondheid van haar tweede man, die in 1986 overleed.

Miep pakte de draad weer op en ondernam vele activiteiten. Toen ook haar gezondheid achteruit ging is zij in 2012 in Wageningen komen wonen, dicht bij haar zoon, schoondochter en kleinkinderen. Veel verdriet had zij om het overlijden van haar kleinzoon Jip in 2012.

Op woensdag 10 augustus hebben wij haar leven herdacht in een afscheidsviering op natuurbegraafplaats Heidepol, waar zij door haar kinderen en kleinkinderen te ruste is gelegd.

We kunnen niet verder kijken dan onze werkelijkheid, we leven in ruimte en tijd, daarbuiten kunnen we niet denken. Daarom kunnen wij ons niet indenken hoe het is om dood te gaan. We lazen tijdens de viering uit Prediker: ‘Er is een tijd om geboren te worden en een tijd om te sterven’. Het heeft er mee te maken dat het leven ten diepste niet maakbaar is. Prediker zegt het zo: “Toch begrijpt een mens nooit helemaal wat God doet, de Eeuwige, Ondoorgrondelijke”.

De herinnering aan Miep dragen wij mee, in haar zorgzaamheid en liefde.

Wij vertrouwen erop dat zij leeft bij de Eeuwige.

Secretariaat

Bergstraat 17
6701 AB Wageningen
0317 - 747111
Email 

 

Bereikbaarheid
Ma t/m vr van 10:00 – 12:00
In spoedgevallen:
06 - 16 77 77 05 (24 uur /7 d)

ICC (English)

Parochieblad

Copyright © 2021 RK Wageningen. Alle rechten voorbehouden.