RK Wageningen

Maandag, 19 april 2021

Mien Albers (1 november 2014)

Op 1 november overleed in het ziekenhuis te Ede Mien Albers-Wolven, 77 jaar oud, weduwe van Hans Albers. Zij woonden in de Riemsdijkstraat. Mien was geboren Wageningse uit een gezin met twee meisjes, Mien en de tien jaar jongere Ans. Ze ging in Wageningen naar school en werkte daarna in het laboratorium van Mariëndaal in Oosterbeek en later bij Plantenziektekundige dienst in Wageningen. Ze was een vrolijke warme persoonlijkheid hield van sport en gaf les in stijldansen. Alhoewel Hans en Mien geen kinderen hadden was hun huis altijd gevuld: Vaste avonden met vrienden. Op zondagmiddag kwam de hele familie Albers bij hen bij elkaar. Kinderen en kleinkinderen van broers en zussen kwamen regelmatig spelen en hadden hun eigen speelgoedla. Er was altijd tijd en aandacht voor iedereen. Mien was zorgend en verzorgend en toen Hans jarenlang ziek was, verzorgde zij hem al die tijd. Aan zichzelf kwam ze nauwelijks toe. Twee jaar geleden overleed Hans en kort daarna bleek Mien kanker te hebben. Zoveel mogelijk bleef ze in de weer, zorg ontvangen was niet zo makkelijk: ‘ik hoop dat ik het gauw zelf weer kan!’ De laatste weken ging ze plots hard achteruit.  Het is alsof de spil van de familie wegvalt. Met woorden, muziek en gebeden hebben we in het crematorium afscheid van haar genomen en haar toevertrouwd aan God. We wensen de familie heel veel sterkte met de lege plek die ze achterlaat.

 

Secretariaat

Bergstraat 17
6701 AB Wageningen
0317 - 747111
Email 

 

Bereikbaarheid
Ma t/m vr van 10:00 – 12:00
In spoedgevallen:
06 - 16 77 77 05 (24 uur /7 d)

ICC (English)

Parochieblad

Copyright © 2021 RK Wageningen. Alle rechten voorbehouden.