RK Wageningen

Maandag, 19 april 2021

An Neefjes (14 april 2015)

Op 14 april is op 84 jarige leeftijd rustig overleden An Neefjes-Waldram. Aan een moeilijke periode van afnemende gezondheid is een einde gekomen.

An is heel actief geweest: net zoals haar man Piet  in de parochiegemeenschap, bij de Zonnebloem en  was een trouw lid van het Katholiek Vrouwengilde.

Bij de lezing van de Samaritaanse vrouw had zij een briefje liggen, haar dochter Marjolein heeft deze voorgelezen tijdens de uitvaartdienst op 21 april. An had als het ware dorst naar kennis, maar ook zocht zij naar wat echt leven voor haar betekende. Het is symbolisch zo mooi beschreven in de lezing als ‘zoeken naar leven gevend water’. In haar geloof was zij zoekend en vragend, nieuwsgierig en vernieuwend. Op zoek naar spirituele bronnen, zoals de Samaritaanse vrouw bij de waterput. 

Meerdere leden van het Verrijzeniskoor, waar An zo lang met veel plezier deel van uitmaakte, zongen tijdens de uitvaartdienst.

De laatste jaren waren moeilijk. Zij die altijd zo sterk en waardig was werd geconfronteerd met wat ze niet meer kon. Zij die altijd voor anderen had gezorgd, zou misschien afhankelijk worden, dat was een schrikbeeld. Het maakte haar verdrietig maar ook zachter en als het ware aanraak baar.

Wat aan de andere kant van dit leven op aarde gebeurt  kunnen wij niet bevatten.

We kunnen slechts denken en spreken in aardse termen: opgaan in eeuwig licht, de eeuwige vrede of de eeuwige rust. De herinnering aan An dragen wij mee.

Wij vertrouwen erop dat zij leeft bij de Eeuwige.

 

 

 

 

 

 

Secretariaat

Bergstraat 17
6701 AB Wageningen
0317 - 747111
Email 

 

Bereikbaarheid
Ma t/m vr van 10:00 – 12:00
In spoedgevallen:
06 - 16 77 77 05 (24 uur /7 d)

ICC (English)

Parochieblad

Copyright © 2021 RK Wageningen. Alle rechten voorbehouden.