Tijdens de Gezinszondagen gaan de kinderen in hun groepjes een uur catechese volgen. Dit wordt klinkt erg serieus, en dat is het ook! Met de nieuwe methode 'het Licht op ons pad' willen we de kinderen in basisschoolleeftijd een complete leertraject aanbieden om het katholieke geloof te ontdekken en zich eigen te maken. Over de methode zelf leest u meer hier

Als begeleiders van de kindercatechese hebben we ons met veel interesse verdiept in de manier waarop geloofsopvoeding aangeboden wordt in deze methode. En dit willen we de ouders niet onthouden!

Vanaf september 2014 gebruiken we een nieuwe catechesemethode voor de kinderen. Voorheen werd gewerkt met de methode Kom-in-de-Kring voor peuters en kleuters en met de methode... voor oudere kinderen. Vanuit de begeleiders rees een behoefte om meer op basis van Bijbelteksten te werken, en niet meer aan de hand van prentenboeken.

Het Licht op ons pad boekenHet team verantwoordelijk voor de kleutercatechese is op zoek gegaan naar een nieuwe catechese methode en werd heel enthousiast over 'Het Licht op ons Pad'. Dit is een nieuwe methode ontwikkeld door het bisdom Roermond en gericht op het begrijpen van de basis Bijbelteksten, het leren bidden en en het leren praten met anderen over je geloof.

Deze methode werkt volgens een cyclische structuur: programmaonderdelen hebben een vaste plaats in het geheel en komen om de drie jaar verdiept terug. Er wordt dan ook gewerkt in groepjes gericht op verschillende leeftijdscategorieen: 4 t/m 6 jaar, 7 t/m 9 jaar, 10 t/m 12 jaar (De methode biedt overigens ook een programma voor de leeftijden 13 t/m 16 jaar en 16 +, maar wij hebben ervoor gekozen om eerst instantie te concentreren op de basisschool leeftijd). Elke drie jaar beleven de kinderen alle thema's opnieuw, maar wel op een manier die past bij hun leeftijd op dat moment.

Het is voor de deelnemende kinderen mogelijk om op een willekeurig moment in te stappen in dit project. Er wordt geen voorkennis vereist. Steeds opnieuw worden onderwerpen vanuit een beginsituatie aangeboden. Indien een deelnemer drie achtereenvolgende jaren uit de gehele cyclus volgt, dan heeft deze deelnemer een zo goed als complete catechese ontvangen (passend bij de leeftijd van dat moment).

 

Het Licht op ons pad catechesemethodeMeer informatie over de methode is te vinden op de website van Het Licht op ons pad.

U kunt ook deze video presentatie bekijken.