Afsluitende picknick zondag 11 juli 2021

Zondag 11 juli was er in plaats van een reguliere gezinszondag een gezamenlijke picknick in het Arboretumpark. Sommigen van ons waren al extra vroeg in de kerk om liedjes te oefenen. Als gelegenheidskoor met gitaar en ukelele was het bijzonder om samen op het balkon bovenin de kerk te zingen. Veel gezinnen zaten in de kerk, er was een kindernevendienst en de pastoor vertelde over hoe mooi het is om geloof en liefde te delen. Want inderdaad, als we ons lekkers bij de picknick delen met iemand anders hebben we allebei de helft, maar als we ons geloof en liefde met anderen delen, dan wordt het geloof juist sterker en de liefde meer voor ons allemaal! Zo kwam ook de vraag “Waarom zijn we op aarde?” ter sprake tijdens de preek. Om, zoals in de krant De Trouw stond; “bier te drinken, naar terrasjes te gaan en te feesten?” (allemaal moeilijk in corona-tijd), of…is “gewoon genieten” van het leven toch niet het allerbelangrijkste in het leven? Fijn om samen te geloven in God, en juist via ons geloof de liefde voor God en voor elkaar te delen, om zo sterker te worden en ook meer kracht en liefde te ervaren en weer verder te uit te delen! Tijdens de corona-lockdowns kon dat gelukkig nog on-line, maar tijdens de picknick mochten we ervaren hoe fijn het was elkaar live te zien, spreken en met elkaar te delen! Wil je op de hoogte blijven van de gezinszondag-activiteiten en/of ook eens bij de gezinszondag zijn, mail dan gerust naar

    

Online Gezinszondag op Carnaval 😊 !

Zondag 14 februari ligt er ijs, is het carnaval en …is er ook weer een online gezinsviering. Deze keer mogen we allemaal verkleed komen als we dat willen. En inderdaad…niet alleen de kinderen, maar ook sommige volwassenen komen verkleed. De kinderen van de bovenbouw groep praten ook over de betekenis van Carnaval, dat in het Limburgs “vastelaovendj” oftewel “de avond voor de vasten”, betekent. Het is een interactieve zoom meeting, en iedereen krijgt een klein opdrachtje, zoals bijvoorbeeld een carnavalsliedje opzoeken of een carnavals-tekening maken. Bij de middelbare scholieren wordt gesproken over de verschillende manieren van bidden. Zo kun je even bidden en om hulp vragen voor een proefwerk, of even bidden en praten met God terwijl je op de fiets zit. Het mooie is dat God altijd naar je luistert en je altijd begrijpt, ook al begrijpen wij zijn handelen niet altijd of zien en begrijpen we zijn plannen pas later. Het is mooi om tot God te bidden en op hem te kunnen vertrouwen. Bij de oudercatachese leren we, aan de hand van de encycliek “Fratelli Tutti” die de Paus heeft geschreven, dat God een oneindige liefde heeft voor iedereen. Voor “alle broeders en zusters” (Fratelli Tutti), of we nu christenen, moslims, gelovigen of ongelovigen of misdadigers zijn, God houdt van ons allemaal! De Paus schrijft dat het goed is om dit te realiseren en een voorbeeld te nemen aan deze oneindige liefde voor iedereen. Want zo kunnen wij ook open staan voor ontmoetingen met al onze broeders en zusters. Hij schrijft “het leven is de kunst van het ontmoeten”. We discussiëren hier samen over en realiseren ons inderdaad dat echt goed ontmoeten (naar elkaar luisteren, met elkaar eerlijk en open een dialoog aangaan en van elkaar leren), een kunst is. Het is veel makkelijk een oppervlakkig praatje te maken met een vriend of bekende, dan om de tijd te nemen voor een echte dialoog, zeker als het met onbekenden is. Terwijl we toch juist van deze echte ontmoetingen veel leren en elkaar kunnen helpen, zonder iets terug te verwachten. Wie weet is het goed om “minder efficiënt” te leven en meer open te staan voor ontmoetingen, zodat we steeds beter samen kunnen leven in onze steeds meer multiculturele samenleving waarin we allemaal broeders en zusters zijn; “Fratelli Tutti”! Wil je ook eens bij de gezinszondag zoom meeting zijn, mail dan gerust naar

Online gezins kerstavond viering !

“Hij komt, hij komt in ons midden! Vieren jullie de geboorte van Jezus met ons mee? Dit jaar vindt het grote feest online plaats met pastoor ten Have en alle gezinnen van de parochie. Nodig vooral iedereen uit van buiten en binnen de parochie, we hebben oneindig veel plaatsen in deze viering!”. Zo begon de uitnodiging voor de online kerstavond viering voor gezinnen. Als voorbereiding konden foto’s van de kerststal opgestuurd worden, leuk om alle verschillende kerststalletjes tijdens de viering voorbij te zien komen! Verder mochten we kerstkaarten en pennen bij de hand houden. Zo werd het een mooie interactieve kerstavond viering waaraan wel 48 gezinnen deelnamen! Samen zongen we kerstliedjes en luisterden we naar het kerstverhaal voorgelezen door kinderen. We probeerden ons voor te stellen hoe het zou zijn voor Maria en Jozef om de reis naar Bethlehem te maken en we lieten voor de camera voorwerpen zien die wij zelf zouden meenemen. Pastoor Henri ten Have en priester-stagiair Erik Rozeman lieten zien dat ze het kindje Jezus in de kerststal legden. En samen schreven we kerstboodschappen in onze kerstkaarten om gelijk uit te delen aan bv ieders buren. Mooi om zo de kerstgedachte te delen, zowel “online” met elkaar als ook “live” door de kerstkaarten uit te delen!

En in het nieuwe jaar zijn we goed gestart met een online gezinsviering op 17 januari waar 18 gezinnen uit o.a. Wageningen, Veenendaal, Heelsum en zelfs Amerongen aan meededen. We spraken o.a over de doop van Jezus en leerden dat God bij de doop benadrukt dat wij allen zijn geliefde kinderen zijn en hij ons nooit in de steek laat! De volgende gezinszondag is gepland op 14 februari. Voor het ontvangen van de zoom-links en/of meer informatie over de maandelijkse (online) gezinszondagen kun je mailen naar:


 

Mooie eerste online gezinszondag !

Zondag 15 november 2020 begon om 10 uur de eerste online gezinszondag! Echt leuk om elkaar via zoom te zien en samen te zingen, bidden, praten en lachen. Na een gezamenlijke opening was er een apart programma voor de kinderen van de onderbouw, bovenbouw en middelbare school. In de groep met de kinderen uit de bovenbouw van de basisschool keken we naar een kindercatachese fimpje. Dit filmpje had pastoor Henri deze zomer gemaakt bij de kinderboerderij. Het gaat over "de parabel van de Werkers van het elfde uur": https://www.facebook.com/rkpztb/videos/2667613506822344/

We bespraken of we het eerlijk vonden dat de werkers van het 11e uur (die maar 1 uurtje gewerkt hadden), evenveel loon kregen als de werkers van het 1e uur (die gelijk ’s ochtends vroeg begonnen waren met werken). Dat is moeilijk uit te leggen omdat de meeste mensen denken dat de werkers van het 11e uur misschien tot die tijd geluierd hebben. Maar…misschien moesten ze eerst voor een ziek familielid zorgen, zodat ze pas het 11e uur konden beginnen met werken? Of misschien hebben ze juist heel hard naar werk gezocht en hadden ze continu zorgen of ze die dag wel geld zouden kunnen verdienen om eten te kunnen kopen! Dit terwijl de werkers van het 1e uur “gewoon’ konden werken en zich geen zorgen hoefden te maken of ze die dag wel geld zouden verdienen. Zo leren we van dit evangelie dat we niet teveel moeten vergelijken of iemand meer geld heeft, of een betere gezondheid heeft, of meer sinterklaas-cadeautjes krijgt. Daar krijg je jaloezie en conflicten van. In plaats van te vergelijken vinden we juist geluk in het dankbaar zijn voor wat we van God gekregen hebben.

Om 11 uur komen we weer allemaal  samen in dezelfde “zoom-meeting” voor een gebed en afsluitend lied. De ouders nemen nog een kopje koffie/thee en praten dan nog verder. We discussiëren aan de hand van een 5 minuten filmpje waarin priester stagiaire Erik Rozeman de preek samenvat en koppelt aan een eigentijdse vraag. Deze keer over het zo goed mogelijk gebruiken van ieders talenten. Ook hierbij is het mooi om te realiseren dat iedereen andere talenten heeft, en dat het goed is om je talenten in te zetten en te vermenigvuldigen, in plaats van je talenten te “begraven” omdat je misschien bang bent om ze te gebruiken. En ieders talenten van liefde en dankbaarheid kunnen eenvoudig dagelijks ingezet worden om weer door anderen vermenigvuldigd te worden. Voor meer informatie over de gezinszondagen kun je mailen naar: