RK Wageningen

Maandag, 19 april 2021

30ste zondag door het jaar C 2019

30ste zondag in het jaar C,

Jezus Sirach 35, 15B-17 en 20-22a
2de brief van de apostel Paulus aan Timotheüs 4 en 6-8 en 16-18
Lucas 18, 9-14

Nederigheid

Pater Ferdinand Vergeer

We kunnen het zo goed voorstellen: die farizeeër staat daar voorin te pochen… en die tollenaar die op z’n borst klopt. We herkennen mensen die hun neus in de lucht steken en zichzelf verheffen en anderen minachten: ‘Ik, ik, ik ben zo knap, knap in politiek, of met computers, goed met godsdienstwetten. Ik heb veel hogere graden gehaald dan zo en zo.’ Of: ‘Mijn kinderen of kleinkinderen, die zijn pas knap of mooi, beschaafd. Ze spuiten geen verf op muren of roken niet, of zijn niet aan de drugs, ze stelen niet en vloeken niet. Geen schleminkels, nietsnutters als die kids om de hoek van de straat. Wij doen dat nooit.’

Zij vereren zichzelf; niet God. Dat doet ons lachen. Maar hoogmoed is de wortel van alle kwaad. Hoogmoedige mensen gaan al gauw anderen belasteren. En als ze zien dat die ander meer presteert en verkrijgt dan worden zij jaloers, en dat verwekt haat. Daarna kan er allerlei kwaad en ruzie gebeuren, zelfs doodslag.

Ik heb een keer counseling gegeven aan een echtpaar dat scheiding aan wou vragen. Elk van de twee verheerlijkte zichzelf als alleen maar goed, en bekladde de ander als waardeloos. Ik: ‘Als jullie echt zo Heilig zijn dan moet ik een kaarsje voor elk van jullie opsteken. Zie niet alleen de fouten van de ander maar ook het goede. Als er twee vechten dan zijn er twee schuldig. Wees nederig genoeg om eigen fouten te erkennen.’. Ze hebben geluisterd en zijn verenigd gebleven. Maar al te velen luisteren niet, willen niet onder doen voor de ander. En zo eindigt meer dan 40% van de huwelijken in echtscheiding.

De meeste ruzies over politiek, over land of wat dan ook, ja alle oorlogen komen van hoogmoed = zichzelf verheffen, niet onder willen doen voor de ander, de andere partij de schuld geven en zelf geen schuld. Wat een verwoesting in de wereld door hoogmoed. Ook in de gezinnen.

Verander hoogmoed in nederigheid. Verander arrogantie in dienstbaarheid aan elkaar zoals Jezus die hoger is dan allen, zich nederig neerboog om de voeten van de apostelen te wassen. Dit is Christendom. Die nederige dienstbaarheid moet weer onze cultuur worden. Het kan zijn dat zo en zo veel meer tekortkomingen en zonden heeft. Maar de hulp en genade van God van hem was veel minder dan die van jou waarschijnlijk. Zoals zijn/haar opvoeding in het gezin of de school was niet zo goed, zo christelijk. Jij had meer geluk, meer zegen van God. Daarom vraagt God ook meer van jou: meer heiligheid, wijsheid en ijver om goede werken te doen.

Zeg met Sint Paulus (aan de Korintiërs) ‘Uit mijn eigen kracht ben ik alleen maar zwak en nutteloos. Mijn kracht en wijsheid komen alleen van God. Dus als ik trots ben ben ik trots op mijn zwakheid zodat de kracht van God te zien is.’. Van de andere kant moet je ook weer niet meerslachtig worden en jezelf waardeloos voelen: zo van ‘Ik ben altijd de verliezer; anderen zijn succesvol, ik niet’. Dat is geen nederigheid maar een minderwaardigheidscomplex. We mogen gerust trots zijn op onze prestaties en waardigheid….. Maar dan bedenken dat die komt van God: Waardigheid van kinderen van God, broeders en zusters van Christus. We erkennen onze kracht, sterkte, knapheid. We erkennen dat we wonderlijk verheven schepselen zijn, verheven boven onze zwakheid en boosheid, dat we Gods beeld en gelijkenis zijn. Dat mogen we gerust erkennen. Maar waar halen we het vandaan?? Van God. Hoe meer verheven we zijn, des te meer moeten we nederig zijn, dienaar van allen.

De manier waarop we leven zo is ook de manier waarop we bidden. Onderzoek hoe je normaal bidt: Als de farizeeër of als de tollenaar?
1. Als de farizeeër: ‘Dank u God want ik ben zo goed, veel beter dan zo en zo, dan die of die partij slecht, dom. Ik beloof dit goede werk of dat te gaan doen om die domme of slechte mensen een les te leren.’. Als we zo zijn hebben we God niet meer nodig en hij heeft ons ook niet meer nodig. We zijn zelfgenoegzaam.
2. Als de tollenaar: ‘Heer wees mij zondaar genadig’ Ik zit zo vast in deze of die slechte gewoontes in mijn hart, en huis en maatschappij. Vergeef mij; help mij in uw grote barmhartigheid. En help mij om aldus ook anderen te vergeven en te waarderen. Heer wees mij zondaar genadig. Zeg het met overtuiging in de Oefening van berouw, in de biecht, in elke avond… Zo leren we nederigheid, de basis van deugdelijk leven.

 

Secretariaat

Bergstraat 17
6701 AB Wageningen
0317 - 747111
Email 

 

Bereikbaarheid
Ma t/m vr van 10:00 – 12:00
In spoedgevallen:
06 - 16 77 77 05 (24 uur /7 d)

ICC (English)

Parochieblad

Copyright © 2021 RK Wageningen. Alle rechten voorbehouden.