RK Wageningen

Woensdag, 16 augustus 2017

Katholieke Belangenorganisatie voor senioren KBO

Het doel van de KBO is, om de landelijke, provinciale en plaatselijke belangen van de ouderen te behartigen, zodat zij kunnen blijven participeren in onze samenleving. Dit is bedoeld in de meest brede zin, opdat welzijn, participatie en gelijkwaardigheid van ouderen binnen de samenleving gediend worden en gestalte krijgt. Op plaatselijk niveau werken we, als het om belangenbehartiging gaat in de gemeente of de regio, samen met de Anbo (Algemene Bond van Ouderen) en de PCOB (Protestante Christelijke Bond van Ouderen).

De Katholieke Belangenorganisatie laat met haar naam zien wat de inspiratiebron is: de katholieke geloofstraditie. Deze traditie hecht aan waarden als solidariteit en betrokkenheid.

Activiteiten van onze eigen KBO-afdeling zijn o.a. Kerst- en Witte Donderdagviering, Nieuwjaarsmiddag, themamiddagen over bv: geloven nu, uitleg over het functioneren van het RIO, dialezing over natuur of cultuur en andere onderwerpen. Als er belangstelling is worden korte excursies gemaakt. In Samenkomst kunt u steeds lezen wat er op het programma staat.

De KBO wil voor haar leden een plaats zijn voor ontmoeting en samenzijn, viering en bezinning.

Contactpersoon Wil Lamers; 

Copyright © 2017 RK Wageningen. Alle rechten voorbehouden.