RK Wageningen

Zondag, 22 juli 2018

Een blijmoedige Franciscaan als pastoor in Wageningen

Op 19 maart 2016 overleed in Nijmegen, omringd door zijn medebroeders, familie en vrienden onze oud-pastoor Wim van Luijk, franciscaan.

Hij was 89 jaar geworden. Bij zijn uitvaart en begrafenis waren ook Wageningse parochianen aanwezig.

Pater W.Th.H. van Luijk o.f.m. werd in Augustus 1981 tot pastoor van de Wageningse St. Jan benoemd en tevens tot deservitor van de Verrijzenisparochie. Van Luijk werd  de opvolger  van de zo sympathieke pastoor H. Schmitz, die zijn zilveren priesterfeest in Wageningen nog kon vieren.

In september 1981 kwam in Wageningen ook de eerste pastorale werker, Jan Houben.  Met z’n twee-en droegen ze zorg voor de vieringen in beide kerken. Grote zorg besteedde pastoor  van Luijk, samen met zuster Gre Rood, aan een goede vorm voor de “Woord- en Communiedienst”.

In het boek, “200 jaar St. Caecilia koor Wageningen “, blz. 41-42 beschrijft van Luijk de vele problemen voor een goede Dienst. De kerkelijke overheid maakte veel bezwaar tegen een Woord- en Communie  dienst.

Van Luijk preekte graag en goed, dikwijls met franciscaanse blijmoedigheid. Soms begon hij met:   Als ik het goed gehoord heb………

Ik zou niet volledig zijn als ik niet memoreer dat pastoor W. van Luijk de Stichter van de Dagkapel, door hem de kleine Johannes genoemd werd. In het begin bescheiden van inrichting……  Jammer dat na zijn vertrek de naam “de kleine Johannes “ niet meer genoemd werd, wordt.

In oktober 1989 verliet hij de boeiende parochie Wageningen, zoals hij zelf memoreerde.

Pastoor  J. Bohmer  nam in oktober 1989 zijn plaats in.

Copyright © 2018 RK Wageningen. Alle rechten voorbehouden.